Pensii 2021. Vestea momentului pentru tineri! Se schimbă contractul de muncă. Ce trebuie să faci dacă vrei bani la bătrânețe

0

Schimbare majoră la contractul individual de muncă. Ce trebuie să facă tinerii până în 35 de ani dacă vor o pensie decentă la bătrânețe.

Anunțul momentului pentru români. Contractul individual de muncă (CIM) a fost modificat la începutul acestei săptămâni prin introducere unor noi obligaţii pe care le au angajatorii faţă de angajaţi.

Ce trebuie să faci cât mai curând, dacă vrei să te bucuri de o pensie considerabilă la bătrânețe.

Pensii 2021. Ce trebuie să facă tinerii până-n 35 de ani
Recent, în România s-au schimbat contractele de muncă, la care au fost adăugate câteva modificări, potrivit cărora angajatorul are noi responsabilități față de angajați.

Mai exact, această modificare a contractului de muncă se axează, în primul rând, pe contribuțiile la fondurile de pensii, mai bine spus la pensiile private.

Mai exact este vorba despre Ordinul Ministerului Muncii nr. 585/2021 privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr.

64/2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 721 din 19 iulie 2021.

Noua obligaţie pe care angajatorii o au faţă de angajaţi ţine obligaţia acestora să “ informeze angajatul cu privire la obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat privat”.

Potrivit articolul 30 din legislația României, această obligație se aplică pentru angajații cu vârstă până în 35 de ani sunt obligați să adere la un fond de pensii privat.

„ Persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, si care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să adere la un fond de pensii.”, notează art.30 din Legea nr. 411/2004.

Totodată, Ordinul dat de Ministerul Muncii mai modifică și specificațiile de la litera F din modelul-cadru al contractului individual de muncă, după cum urmează:

„Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu

excepţia microîntreprinderilor cu până la 9 salariaţi, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activităţii”.

De asemenea, regăsim o modificare și la Litera M din același model-cadru, conform aceluiași Ordin al Ministerului Muncii nr.

585/2021, după cum urmează:

„La litera M punctul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat; ”, se specifică în Ordinul nr. 585/2021.

În România există 7 fonduri de pensii private. Acestea sunt:

NN
ARIPI
BRD
BCR
VITAL
ALIANZ TIRIAC
METROPOLITAN LIFE
Cum pot adera tinerii la un fond de pensie privată în România
Tinerii se pot alătura la un fond de pensie privată în câteva minute, prin intermediul unei semnături digitale. Cu ajutorul semnăturii digitale, orice persoană care are în vedere transferul de la un fond de pensii private va putea folosi la alegere, semnătură olografă, semnătură biometrică sau semnătură electronică calaficată, potrivit Playtech.ro.

„Rolul fondurilor de pensii este tocmai să acumuleze şi apropierea de pragul de 100 de mi­liarde de lei nu face decât să confirme că sis­temul funcţionează şi îşi atinge obiectivele.

Este firesc să existe creştere având în vedere că acumularea se întâmplă ca urmare a contri­bu­ţiei unui procent fix din veniturile brute ale parti­cipanţilor şi evoluţia din ultimul an este sem­nificativă, indicând perspective favorabile şi mai departe.

Pentru viitorii pensionari, creşte­rea ac­ti­velor este o veste bună, pentru că în­sea­m­nă un sprijin financiar în plus la bă­trâ­neţe şi ate­nuarea dependenţei de sistemul de asigu­rări sociale.

Din perspectivă eco­nomică, fon­du­rile de pensii sunt un investitor insti­tu­ţional însemnat pe bursa locală şi, odată cu creş­terea susţinută a activelor, devin o alter­nativă din ce în ce mai importantă de finan­ţare pentru companiile româneşti care au ne­voie de capital pentru dezvoltare, contri­bu­ind astfel la maturizarea şi stabilitatea pieţei de capital în ansamblu“, a declarat Andreea Pipernea, vice­pre­şedinte Asociaţia Pensiilor Admi­nis­trat Privat (APAPR) şi CEO NN Pensii.