Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care aprobă ordonanţa de urgenţă prin care prefecții şi subprefecții sunt de demnitate publică

0

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care aprobă ordonanţa de urgenţă prin care prefecții şi subprefecții sunt de demnitate publică

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea care aprobă ordonanţa de urgenţă 4/2021 prin care funcţiile de prefect şi subprefect sunt de demnitate publică, informează Administraţia Prezidenţială.

Ordonanța de Urgență prevede modificarea statutului prefectului și subprefectului, astfel încât aceștia să nu mai fie înalt funcționari publici, ci să aibă funcție de demnitate publică.

Drepturile de natură salarială sunt stabilite prin reglementările privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Poate fi numită în funcţia de prefect, respectiv de subprefect, persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

este cetăţean român şi are domiciliul în ţară;
se bucură de exerciţiul drepturilor electorale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
nu a suferit condamnări penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
nu se regăseşte în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției;
are studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
a absolvit programe de formare specializată în vederea numirii într-o funcţie de prefect sau subprefect, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, în condiţiile legii. Condiţia prevăzută se consideră îndeplinită în situaţia în care persoana care poate fi numită în funcţia de prefect sau subprefect a absolvit programe de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, precum şi dacă persoana a ocupat cel puţin un mandat întreg funcţia de senator sau deputat.
La nivelul instituţiei prefectului se înfiinţează funcţia de secretar general al instituţiei prefectului. Secretarul general al instituţiei prefectului este înalt funcţionar public şi se subordonează nemijlocit prefectului.

Secretarul general al instituţiei prefectului este absolvent de studii superioare juridice, administrative sau științe politice.

Spune ce crezi