Veste bună pentru milioane de români! Se măresc pensiile! Câți bani vor primi pensionarii din 2022

0

Vești bombă pentru pensionarii din România. Câți bani vor primi din 2022. S-au făcut toate calculele.

Potrivit specialiștlor, activele deținute de Pilonul II de pensii au ajuns la maximul istoric! Astfel, până anul viitor vor atinge pragul de 100 de miliarde de lei.

Romnii vor primi pensii mai mari din 2022
Pensionarii din România au primit o veste foarte bună, de anul viitor vor primi bani mai mulți, pe lângă pensia oferită de stat.

Inves­titorii bursei de la Bucu­reşti cu deţineri semni­fi­cative la compa­nii listate, au în­cheiat luna iunie din 2021 cu active record de 84,4 mi­liarde de lei, în creştere cu 18,5 mld.

lei faţă de aceeaşi lună din 2020, potrivit Capital.ro.

Astfel, fondurile de pensii private Pilon II şi-au ma­jorat activele cu 28% din iunie 2020 până acum şi se apropie de pragul de 100 mld. lei.

Potrivit evaluărilor care ţin cont de creş­terile din ultimele luni, acest prag ar putea fi atins în primăvara anului 2022 şi ar majora ponderea pe care Pilo­nul II o are în PIB, de circa 8% în prezent,

scrie zf.ro.

”Rolul fondurilor de pensii este tocmai să acumuleze şi apropierea de pragul de 100 de mi­liarde de lei nu face decât să confirme că sis­temul funcţionează şi îşi atinge obiectivele.

Este firesc să existe creştere având în vedere că acumularea se întâmplă ca urmare a contri­bu­ţiei unui procent fix din veniturile brute ale parti­cipanţilor şi evoluţia din ultimul an este sem­nificativă, indicând perspective favorabile şi mai departe“, spune Andreea Pipernea, vice­pre­şedinte Asociaţia Pensiilor Admi­nis­trat Privat (APAPR) şi CEO NN Pensii.

Din punct de vedere al indicelui principal BET, Bur­sa de Valori Bucureşti, acolo unde fon­du­rile de pensii au deţineri precum 30% din MedLife, 24% din Banca Transilvania, 26% din Fondul Proprietatea, a crescut cu aproape 40% din iunie 2020 până în prezent şi cu aaproape 23% în prima jumătate a anului 2021.

De asemenea, în S1/2021 fon­du­rile Pilon II au avut un ran­dament mediu pon­derat de 6% şi de 13,4% în ultimele 12 luni, potrivit APAPR.

”Pentru viitorii pensionari, creşte­rea ac­ti­velor este o veste bună, pentru că în­sea­m­nă un sprijin financiar în plus la bă­trâ­neţe şi ate­nuarea dependenţei de sistemul de asigu­rări sociale.

Din perspectivă eco­nomică, fon­du­rile de pensii sunt un investitor insti­tu­ţional însemnat pe bursa locală şi, odată cu creş­terea susţinută a activelor, devin o alter­nativă din ce în ce mai importantă de finan­ţare pentru companiile româneşti care au ne­voie de capital pentru dezvoltare, contri­bu­ind astfel la maturizarea şi stabilitatea pieţei de capital în ansamblu“, spune Andreea Pipernea, potrivit sursei citate.