Vești bune pentru părinți! Preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ vor beneficia de masă caldă în noul an școlar

0

Noul an școlar vine cu vești bune pentru părinți, dar mai ales pentru preșcolari și elevi. Aceștia vor beneficia de masă caldă din partea unităților de învățământ din care fac parte.

În ședința de Guvern de astăzi ar urma să fie adoptată o OUG care reglementează măsura prin care se acordă suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, în noul an școlar 2021-2022.

Preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ vor beneficia de masă caldă în noul an școlar
Vești bune pentru elevii din 150 de unități de învățământ, vor primi și în noul anul școlar 2021-2022 o masă caldă la școală. Guvernul urmează să adopte Ordonanța de Urgență care prevede că: ”în semestrul I al anului școlar 2021-2022, până la data de 31 decembrie 2021, în perioada desfăşurării cursurilor, preşcolarilor şi elevilor din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-un

pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/ beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată”.

Părinții vor putea depune la secretariatul unității de învățământ o cerere prin care solcilită ca elevul să beneficieze de masa caldă pusă la dispoziție de stat.

„La cererea motivată a părinţilor/reprezentanţilor legali/ocrotitorilor legali, formulată în scris şi susţinută de document-suport, înregistrată la

secretariatul unităţii de învăţământ în care este înmatriculat preşcolarul/ elevul, preşcolarii şi elevii care din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la alin. (1). În cazul preşcolarilor şi elevilor care din considerente de natură culturală sau religioasă nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă, documentul-suport este reprezentat de declarația pe propria
răspundere a părinţilor/reprezentanţilor legali/ocrotitorilor legali”, se mai arată în proiectul OUG.

Banii pentru finanțarea programului sunt alocați din bugetele locale ale unităților administrativ–teritoriale: ”în sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București”.